::แจ้งประกาศเพื่อทราบ::

ขณะนี้เว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เปิดให้เข้าใช้บริการหน้าเว็บใหม่ได้ที่่ีลิงค์ด้านล่าง

www.m-culture.go.th/personnel

กรุณาคลิ๊กที่นี่